A duguláselhárítás telefonszáma

Budapest csatornahálózata

A csatornahálózatok (szennyvíz) létrehozása már az ókori civilizációkat is foglalkoztatták. A csatorna hálózatok feladata az ember lét és tevékenység által keletkező kommunális szennyvíz elvezetésére szolgál. A szennyvíz eredete szerint lehet kommunális, ipari vagy mezőgazdasági eredetű. A jól felépített csatornahálózat gravitációs formában képes elvezetni a szennyvizet. Bizonyos esetekben ahol a domborzat nem engedi a gravitációs áramlást, ott szennyvízátemelő létesítmények beépítése szüksége. A csatornahálózatoknak zárt rendszerben kell üzemelniük.

A szennyvíz, már nem keveredhet ivóvízzel vagy ivóvíz kinyerésére alkalmas víztároló létesítménnyel. Korábban Budapesten is megszokott volt az emésztőgödrök és szikkasztók megléte, de ezek folyamatos korszerűsítésén dolgozik az állam. Mivel a szennyvíz minden esetben fertőző (salak anyag), ezért szükséges zárt csatornahálózaton elvezetni a szennyvíz fogadó telepre és megtisztítani.

Budapest legkorábbi csatorna maradványaira (árkok és nyílt csatornák) a Budai oldalon bukkantak, valószínűleg az 1600 évek végéről szárazhatnak. A Pesti oldalon az 1700 évek végén (a mai belvárosban, Párisi utca környéke) kezdődött el a csatorna rendszerek kiépítése.

Budapest csatornahálózatának korszerűsítése és kiépítése a kiegyezést követő években, az 1870 évektől kezdődött el. Már a tervezés is nagyon előre látó volt, akár csak az összes XIX. század végi beruházás. A szennyvíz csatornahálózat olyan méretekkel készült, ami 150 év távlatából is képes kiszolgálni Budapest kommunális szennyvízének elvezetését. Természetesen a lakosság létszámának növekedésével folyamatos korszerűsítések lettek foganatosítva.

Budapest csatornahálózatának főbb tervezési szempontjai:

Lakosság jelenlegi száma és várható növekedése.
Település mérete és várható térbeli növekedése.
Domborzati viszonyok és geológiai adottságok.
A térség vízrajza, vízgazdálkodása és vízhálózata.
Lakó, ipari és mezőgazdaági területek aránya és elhelyezkedése.
Szennyvíz fogadó (tároló) területek megléte.
Szennyvíz elvezetés lehetőségei, sajátosságai.
Meglévő csatornahálózatok felhasználásának lehetőségei.

Budapest csatornahálózatáról (videó)

A csatornahálózat térbeni szerkezete követi a lakóépületek és ipari ingatlanok elhelyezkedését. Ez leggyakrabban sugár és gyűrű formájú. Budapest, mint világváros, gyakorlatilag teljes mértékben csatornázott. a csatornahálózat teljes hossza több ezer kilométer. Míg a múlt században Budapest teljes szennyvíz mennyisége, tisztítatlanul a Dunába lett elvezetve, napjainkra szennyvíztisztító telepek gondoskodnak a csatornarendszerből érkező szennyvíz megtisztításáról. Csak tisztított szennyvíz kerülhet már a Dunában. A szennyvíz tisztítást, tisztító telepeken végzik, itt nem vegyszerekkel dolgoznak, hanem javarészt már biológiai eredetű szerekkel. A kommunális szennyvíz tisztítása első lépésben mechanikai szűrőkkel történik, majd ezt követően biológiai (baktériumok segítségével) történik. Speciális esetekben (fertőzés, vírus vegyszerek, ez történhet kémiai anyagok segítségével is.

Budapest csatornahálózata korszerűnek mondható, de folyamatos vizsgálatra, karbantartásra és felújításra szorul. Mik ezek a folyamatos feladatok: hibák feltárása csatornakamerákkal és szemrevételezéssel, csatorna felújítás és javítás, csatorna bővítés és korszerűsítés.

És egy két érdekes videó Budapest csatornahálózatáról. Az első a csatornavizsgálatot mutatja be a második videó a magasnyomású csatorna tisztítást.

Budapest csatornahálózatának folyamatos és hibamentes üzemeléséhez rendkívül fontos a napi szintű ellenőrzés és diagnosztika. A vizsgálatot csatorna kamerákkal és önjáró csatorna robotokkal végzik. A dugulások, lerakódások, gyökérbenövések felderítése nagyon fontos, a megbízható üzemeléshez.

Budapest csatornahálózatának folyamatos karbantartása, tisztítása, dugulás elhárítása minden napos feladat a Csatornázási Művek dolgozói számára. A leülepedett szennyeződések dugulások kialakulásához vezethet, ami óriási gondokat okozna. A szennyeződések eltávolítása nagynyomású berendezésekkel és szennyvíz szivattyúkkal történik.

És érdekesség képen egy-két csatornafedél a Budapesten található utcai csatornahálózatból.

 

 

 

 

A duguláselhárítás telefonszáma