A duguláselhárítás telefonszáma

Budapest csatornahálózata

A csatornahálózatok (szennyvíz) létrehozása már az ókori civilizációkat is foglalkoztatták. A csatorna hálózatok feladata az ember lét és tevékenység által keletkező kommunális szennyvíz elvezetésére szolgál. A szennyvíz eredete szerint lehet kommunális, ipari vagy mezőgazdasági eredetű. A jól felépített csatornahálózat gravitációs formában képes elvezetni a szennyvizet. Bizonyos esetekben ahol a domborzat nem engedi a gravitációs áramlást, ott szennyvízátemelő létesítmények beépítése szüksége. A csatornahálózatoknak zárt rendszerben kell üzemelniük.

A szennyvíz, már nem keveredhet ivóvízzel vagy ivóvíz kinyerésére alkalmas víztároló létesítménnyel. Korábban Budapesten is megszokott volt az emésztőgödrök és szikkasztók megléte, de ezek folyamatos korszerűsítésén dolgozik az állam. Mivel a szennyvíz minden esetben fertőző (salak anyag), ezért szükséges zárt csatornahálózaton elvezetni a szennyvíz fogadó telepre és megtisztítani.

Budapest legkorábbi csatorna maradványaira (árkok és nyílt csatornák) a Budai oldalon bukkantak, valószínűleg az 1600 évek végéről szárazhatnak. A Pesti oldalon az 1700 évek végén (a mai belvárosban, Párisi utca környéke) kezdődött el a csatorna rendszerek kiépítése.

Budapest csatornahálózatának korszerűsítése és kiépítése a kiegyezést követő években, az 1870 évektől kezdődött el. Már a tervezés is nagyon előre látó volt, akár csak az összes XIX. század végi beruházás. A szennyvíz csatornahálózat olyan méretekkel készült, ami 150 év távlatából is képes kiszolgálni Budapest kommunális szennyvízének elvezetését. Természetesen a lakosság létszámának növekedésével folyamatos korszerűsítések lettek foganatosítva.

Budapest csatornahálózatának főbb tervezési szempontjai:

Lakosság jelenlegi száma és várható növekedése.
Település mérete és várható térbeli növekedése.
Domborzati viszonyok és geológiai adottságok.
A térség vízrajza, vízgazdálkodása és vízhálózata.
Lakó, ipari és mezőgazdaági területek aránya és elhelyezkedése.
Szennyvíz fogadó (tároló) területek megléte.
Szennyvíz elvezetés lehetőségei, sajátosságai.
Meglévő csatornahálózatok felhasználásának lehetőségei.

Budapest csatornahálózatáról (videó)

A csatornahálózat térbeni szerkezete követi a lakóépületek és ipari ingatlanok elhelyezkedését. Ez leggyakrabban sugár és gyűrű formájú. Budapest, mint világváros, gyakorlatilag teljes mértékben csatornázott. a csatornahálózat teljes hossza több ezer kilométer. Míg a múlt században Budapest teljes szennyvíz mennyisége, tisztítatlanul a Dunába lett elvezetve, napjainkra szennyvíztisztító telepek gondoskodnak a csatornarendszerből érkező szennyvíz megtisztításáról. Csak tisztított szennyvíz kerülhet már a Dunában. A szennyvíz tisztítást, tisztító telepeken végzik, itt nem vegyszerekkel dolgoznak, hanem javarészt már biológiai eredetű szerekkel. A kommunális szennyvíz tisztítása első lépésben mechanikai szűrőkkel történik, majd ezt követően biológiai (baktériumok segítségével) történik. Speciális esetekben (fertőzés, vírus vegyszerek, ez történhet kémiai anyagok segítségével is.

Duguláselhárítás Budapest - fix árak
Duguláselhárítás Budapest – fix árak

Budapest csatornahálózata korszerűnek mondható, de folyamatos vizsgálatra, karbantartásra és felújításra szorul. Mik ezek a folyamatos feladatok: hibák feltárása csatornakamerákkal és szemrevételezéssel, csatorna felújítás és javítás, csatorna bővítés és korszerűsítés.

És egy két érdekes videó Budapest csatornahálózatáról. Az első a csatornavizsgálatot mutatja be a második videó a magasnyomású csatorna tisztítást.

Budapest csatornahálózatának folyamatos és hibamentes üzemeléséhez rendkívül fontos a napi szintű ellenőrzés és diagnosztika. A vizsgálatot csatorna kamerákkal és önjáró csatorna robotokkal végzik. A dugulások, lerakódások, gyökérbenövések felderítése nagyon fontos, a megbízható üzemeléshez.

Budapest csatornahálózatának folyamatos karbantartása, tisztítása, dugulás elhárítása minden napos feladat a Csatornázási Művek dolgozói számára. A leülepedett szennyeződések dugulások kialakulásához vezethet, ami óriási gondokat okozna. A szennyeződések eltávolítása nagynyomású berendezésekkel és szennyvíz szivattyúkkal történik.

És érdekesség képen egy-két csatornafedél a Budapesten található utcai csatornahálózatból.

 

 

 

 

A duguláselhárítás telefonszáma